1822 - TRANSPARÈNCIA EN LA GENERALITAT I BON GOVERN

Objetius: Conéixer la normativa en matèria de transparència i bon govern.
Contingut: 1. La transparència en la Generalitat.
2. La Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana.
3. Publicitat activa.
4. El portal de transparència de la Generalitat (GVA Oberta).
5. Dades obertes i reutilització de la informació en la Generalitat. El Portal de dades obertes de la Generalitat Valenciana.
6. El dret d'accés a la informació pública.
7. Sistemes de garantia en matèria de transparència i accés a la informació pública.
8. Organització administrativa de la Generalitat en matèria de transparència.
9. Bon govern i integritat pública.
10. Planificació i avaluació de la normativa i de les polítiques públiques.
Dirigit : a personal dels grups A1, A2, B, C1, C2 i APF
Hores formació: 20
Lloc: A través d'Internet
Impartit per: IVAP