1909 - PERSPECTIVA DE GÈNERE EN L'ADMINISTRACIÓ

Objetius: Sensibilitzar i capacitar a les persones assistents en la necessitat de la introducció de la perspectiva de gènere en l'àmbit laboral.

Adquirir coneixements bàsics sobre gènere i mercat laboral, com per exemple, els relatius a la divisió sexual del treball o la coresponsabilitat en el repartiment de les tasques domèstiques i en la cura de la família.

Oferir eines per a fomentar la igualtat d'oportunitats en les organitzacions i evitar discriminacions.

Conéixer el procés d'elaboració d'un Pla d'Igualtat.
Contingut: - Definició de conceptes sobre igualtat d'oportunitats.
- Mesures de conciliació.
- Gènere en l'àmbit laboral.
- Pla d'igualtat d'oportunitats.
Dirigit : a personal dels grups A1, A2, B, C1, C2 i APF
Hores formació: 20
Lloc: A través d'Internet
Impartit per: IVAP