2065 - LA VIDEOCONFERÈNCIA AL TEU SERVEI

Objetius: Fer conéixer el servei de videoconferència a tots els usuaris.
Mostrar com sol·licitar el servei de videoconferència.
Ensenyar a utilitzar les eines que el servei de videoconferència posa al nostre servei.

Contingut: MÒDUL 1. La videoconferència.
MÒDUL 2. Peticions de serveis DGTIC.
MÒDUL 3. Microsoft Teams.Dirigit : a personal dels grups A1, A2, B, C1, C2 i APF
Hores formació: 15
Lloc: A través d'Internet
Impartit per: IVAP