2067 - EL COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Objetius: Donar a conéixer el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana com a institució de la Generalitat que forma part del conjunt de les institucions d'autogovern de la Comunitat Valenciana i en concret com a òrgan consultiu del Consell, i en general, de les institucions públiques de la Comunitat Valenciana, en matèries econòmiques, sociolaborals i d'ocupació.

Desenvolupament de competències digitals 1.3
Contingut: Tema 1: El CES-CV: naturalesa, estructura i funcionament.
Tema 2: Activitat del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.
Tema 3: La situació socioeconòmica i laboral de la CV.
Dirigit : a personal dels grups A1, A2, B, C1, C2 i APF
Hores formació: 15
Lloc: A través d'Internet
Impartit per: IVAP