2105 - INFORMACIÓ SOBRE LA UE: EVOLUCIÓ HISTÒRICA, DRET DE LA UE I INSTITUCIONS

Objetius: Informació bàsica sobre la Unió Europea: evolució històrica, dret de la UE i institucions.
Contingut: Tema 1. Evolución Histórica de la UE
Tema 2. El derecho de la Unión Europea
Tema 3. Instituciones de la Unión Europea
Dirigit : a personal dels grups A1, A2, B, C1, C2 i APF
Hores formació: 15
Lloc: A través d'Internet
Impartit per: IVAP