2106 - GESTIÓ INFORMATITZADA DE LES BEQUES PROFESSIONALS DE LA GV

Objetius: Formar les persones responsables de la gestió de beques professionals perquè adquirisquen la qualificació necessària per a utilitzar l'aplicació E-beques, que és l'eina informàtica amb la qual es gestionen la beques professionals en la Generalitat i organismes autònoms.
Accedir i conéixer l'entorn de treball.
Aprendre a obtindre la baremació automàtica.
Aprendre a confeccionar el llistat d'adjudicacions.
Contingut: Introducció
Definició de Beques Professionals
Conceptes bàsics
GUC,
Plataforma Administració Electrònica
Registre Telemàtica GVA.
Legislació bàsica sobre Beques Professionals i E-beques
Ordre de Bases i Convocatòries

Gestió de Convocatòries:
Estructura Entorn de Treball
Expedient Tipus
Convocatòries

Gestió de Sol·licituds i Expedients
Fitxa de Convocatòria
Sol·licituds
Expedients
Accés i modificació de la Informació

Valoració i validació d'Expedients
Validació d'Expedients
Valoració d'Expedients
Llistats Provisions i Adjudicacions
Explotació de Dades i Llistats

Notificacions
Recepció d'Al·legacions
Mòdul de Notificacions
Informació Addicional
Dirigit : a personal dels grups A1, A2, B, C1 i C2
Hores formació: 20
Lloc: A través d'Internet
Impartit per: IVAP