2107 - APLICACIÓ DE CONTRACTES MENORS EN GVCONTRATOS (GVCONTRATOS-CMENOR)

Objetius: L'alumnat serà capaç de:
- Conéixer quin és l'objectiu de la implantació de gvCONTRATOS en totes les conselleries
- Conéixer els mòduls que inclou gvCONTRATOS
- Accedir a les aplicacions de gvCONTRATOS i gvCPRES assegurant-se d'estar executant l'última versió d'aquestes, refrescant si és necessari el PORTAL DEL FUNCIONARI
- Conéixer amb quines altres aplicacions interactua gvCONTRATOS
- Usar les funcionalitats incorporades en el mòdul de contractes menors en la versió actual de l'aplicació de gvCONTRATOS
- Conéixer que tipus d'expedients poden ser tramitats en gvCONTRATOS en la versió actual
- Saber a quins EXPEDIENTS tindran accés els tramitadors/consultors de gvCONTRATOS
- Conéixer la botonera de MASTIN i de totes les seues aplicacions
- Conéixer la pantalla principal de RESET i les funcionalitats que proporciona
- Consultar els MISSATGES DEL DIA que es configuren en MASTIN per a informar els usuaris de l'aplicació gvCONTRATOS
- Obrir un expedient de contracte menor (CMENOR)

L'alumnat serà capaç de manejar certes funcionalitats de l'aplicació gvCPRES que interactua amb gvCONTRATOS:
- Conéixer què és una CPI, per a què serveixen i com es relacionen entre elles
- Crear i consultar una CPI
- Associar territoris a les CPI
- Associar cofinançaments i plans a les CPI
- Associar convenis a les CPI

L'alumnat serà capaç de:
- Conéixer com és el circuit de tramitació de CMENOR
Contingut: Introducció:
- Objectiu de gvCONTRATOS
- Aplicacions que inclou gvCONTRATOS
- Accés a les aplicacions gvCONTRATOS i gvCPRES
- Cóm refrescar el portal del funcionari per a les noves aplicacions gvCONTRATOS i gvCPRES
- Altres aplicacions relacionades amb gvCONTRATOS
- Funcionalitats incorporades en la versió 01.00.00 de l'aplicació
- Expedients que poden ser tramitats en gvCONTRATOS inicialment
- A quins expedients accedeixen els tramitadors/consultors de gvCONTRATOS en MASTIN

Explicació bàsica de MASTIN:
- Botonera de MASTIN i de totes les seues aplicacions
- Explicació de la pantalla principal de RESET
- Missatges del dia de MASTIN

Obertura d'un expedient CMENOR.

Formació en l'aplicació gvCPRES:
- Què és una CPI i les seues relacions
- Crear i consultar una CPI
- Associar territoris a les CPI
- Associar cofinançaments i plans a les CPI
- Associar convenis a les CPI

Circuit de tramitació de CMENOR.

Consulta i tramitació de CMENOR:
- Introducció de les dades de l'expedient
- Òrgan gestor (UP)
- CPI
- Dades pròpies del CMENOR
- Anualitats

Tramitació:
- Avançar tramitació
- Modificació de la tramitació (reobertura, anul·lació, obertura manual d'un pas, etc.)
- Tramitació d'Incidències (flotants o no) del CMENOR
- Enviaments en la tramitació de l'expedient
- Història

Expedients relacionats.

Registre de contractes.

Factures.

Pantalla de manteniment de les delegacions de signatura.

Documents.

Altres aplicacions:
- Maneig de totes les opcions de menú de l'aplicació CMENOR des "d'Altres Aplicacions" (consulta, generació de llistats, etc.)
Dirigit : a personal dels grups A1, A2, B, C1 i C2
Hores formació: 25
Lloc: A través d'Internet
Impartit per: IVAP