2107 - APLICACIÓ DE CONTRACTES MENORS EN GVCONTRACTES (GVCONTRACTES-CMENOR)

Objetius: L'alumnat serà capaç de:
Conéixer com és l'objectiu de la implantació de GVCONTRACTES en totes les conselleries
Conéixer els mòduls que inclou GVCONTRACTES
Accedir a les aplicacions de GVCONTRACTES i gvCPRES assegurant-se d'estar executant l'última versió d'aquestes, refrescant si és necessari el PORTAL DEL FUNCIONARI
Conéixer amb quines altres aplicacions interactua GVCONTRACTES
Usar les funcionalitats incorporades en el mòdul de contractes menors en la versió actual de l'Aplicació de GVCONTRACTES
Conéixer que tipus d'expedients poden ser tramitats en GVCONTRACTES en la versió actiual
Saber a quins EXPEDIENTS tindran accés els tramitadors/consultors de GVCONTRACTES
Conéixer la botonera de MASTIN i de totes les seues aplicacions
Conéixer la pantalla principal de RESET i les funcionalitats que proporciona
Consultar els MISSATGES DEL DIA que es configuren en MASTIN per a informar els usuaris de l'aplicació GVCONTRACTES
Obrir un expedient de contracte menor (CMENOR)
L'alumnat serà capaç de manejar certes funcionalitats de l'aplicació gvCPRES que interactua amb GVCONTRACTES:
Conéixer què és una CPI, per a què serveixen i com es relacionen entre elles
Crear i consultar CPI
Associar Territoris a les CPI
Associar Cofinançaments i Plans a les CPI
Associar Conveni a la CPI
L'alumnat serà capaç de:
Conéixer com és el circuit de tramitació de CMENOR

Desenvolupament de competències digitals 1.3
Contingut: Introducció
-Objectiu de GVCONTRACTES
-Aplicacions que inclou GVCONTRACTES
-ACCÉS a les Aplicacions GVCONTRACTES i gvCPRES
-Cómo refrescar el portal del funcionari per a les noves aplicacions (GVCONTRACTES, GVCPRES)
-Altres Aplicacions relacionades amb GVCONTRACTES
-Funcionalitats incorporades en la versió 01.00.00 de l'Aplicació
-Expedients que poden ser tramitats en GVCONTRACTES inicialment
-A quins expedients accedeixen els tramitadors/consultors de gvCONTRACTES en MASTIN.
Explicació bàsica de MASTIN
-Botonera de MASTIN i de totes les seues aplicacions
-Explicació de la pantalla principal de RESET
-Missatges del dia de mastin
Obertura d'un expedient CMENOR
Formació en l'aplicació gvCPRES
-Què és una CPI i les seues relacions
-Crear i consultar CPI
-Associar Territoris a les CPI
-Associar Cofinançaments i plans a les CPI
-Associar Conveni a la CPI
Circuit de tramitació de CMENOR
Consulta i Tramitació de CMENOR
-Introducció de les dades de l'expedient
-Òrgan Gestor (UP)
-CPI
-Dades pròpies del CMENOR
-Anualitats
Tramitació
-Avançar tramitació
-Modificació de la tramitació (reobertura, anul·lació, obertura manual d'un pas, etc.).
-Tramitació d'Incidències (flotants o no) del CMENOR
-Enviaments en la tramitació de l'expedient
-Història
Expedients Relacionats
Registre de Contractes
Factures
Pantalla de Manteniment de les Delegacions de Signatura
Documents
Altres aplicacions
-Maneig de totes les opcions de menú de l'aplicació CMENOR des d'Altres Aplicacions (Consulta, Generació de Llistats, etc.)
Dirigit a: a personal dels grups A1, A2, C1 i C2
Hores formació: 15
Lloc: A través d'Internet
Impartit per: IVAP

No està obert el període de matrícula d'aquest curs.