2115 - CONEIXEMENTS BÀSICS SOBRE LA CRISI CLIMÀTICA I EL PAPER DE L'ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

Objetius: Aportar al personal empleat públic els coneixements bàsics sobre la crisi climàtica, com a base per a contextualitzar i emmarcar el paper exemplificador que ha de realitzar l'Administració en qüestions de sostenibilitat.
Contingut: 1. Introducció.
2. Causes del canvi climàtic i inici d'una crisi sistèmica.
3. Conseqüències: emergència climàtica.
4. Fer front a l'emergència climàtica.
5. Per a aprofundir més.
Dirigit : a personal dels grups A1, A2, B, C1, C2 i APF
Hores formació: 15
Lloc: A través d'Internet
Impartit per: IVAP