2117 - CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

Objetius: Introduir i comprendre la sistemàtica de la LCSP.
Comprendre els elements estructurals d'un contracte i la seua configuració en el sector públic
Comprendre el procediment a través del qual es genera l'expedient de contractació.
Comprendre els procediments de selecció de contractistes per part de l'administració.
Identificar les singularitats en matèria d'execució respecte a la contractació administrativa.
Comprendre les formes en les quals es produeix l'extinció dels contractes administratius.

Desenvolupament de competències digitals 1.3
Contingut: Mòdul 1: Evolució i singularitats de la normativa espanyola en material de contractació
Mòdul 2: Elements del contracte
Mòdul 3: Procediment: com preparar, adjudicar i executar un contracte administratiu
Dirigit a: a personal dels grups A1, A2, C1, C2 i APF
Hores formació: 20
Lloc: A través d'Internet
Impartit per: IVAP

No està obert el període de matrícula d'aquest curs.