2290 - CURS BÀSIC DE SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA

Objetius: Que l'empleat públic tinga coneixements bàsics sobre conceptes de simplificació administrativa que van des de realitzar actuacions de millora contínua en la publicació i l'avaluació de la normativa que cal publicar fins a la millora de la tramitació dels procediments i tràmits derivats d'estes; també s'hi inclou la qualitat de la informació, la utilització de les plataformes d'interoperabilitat i altres components d'administració electrònica, la innovació en la gestió, el foment de la proactivitat de l'Administració, entre altres actuacions.
Tot això redundarà en el foment de la cerca constant de la millora del servei públic, amb la reducció de costos i càrregues tant per a l'Administració com per al ciutadà
Contingut: 1. Introducció a la simplificació: antecedents, principis d'actuació, marc normatiu i administració electrònica.
2. La importància de les relacions electròniques.
3. La millora de la informació.
4. Introducció a la gestió per processos.
5. Eines de simplificació.
6. El Manual de simplificació administrativa.
7. Llista de control per a la posada en marxa de nous procediments.
8. Propostes de millora. Fitxes de simplificació.
9. Introducció a la innovació pública.
Dirigit : a personal dels grups A1, A2, B, C1, C2 i APF
Hores formació: 20
Lloc: A través d'Internet
Impartit per: IVAP