2293 - TREBALL EN EQUIP

Objetius: Adquirir els coneixements i les habilitats necessaris per a aconseguir l'eficàcia màxima en el treball en equip.
Contingut: - Conceptes fonamentals.
- Els equips de treball i la seua evolució.
- Amenaces específiques a l'eficàcia del grup i la manera de resoldre-les.
- Tècniques creatives per a la solució de problemes en grup.
- Intel·ligència emocional i treball en equip.
Dirigit : a personal dels grups A1, A2, B, C1, C2 i APF
Hores formació: 15
Lloc: A través d'Internet
Impartit per: IVAP