2295 - GESTIÓ DEL TEMPS

Objetius: Aprendre a utilitzar una sèrie de principis i eines que permeten planificar adequadament les activitats en el temps, utilitzant la missió i els objectius com a brúixola per a l'eficàcia personal.

Modificar hàbits, actituds i patrons de conducta que tenen com a conseqüència la falta d'eficàcia, el sobreesforç i l'estrés.
Contingut: - Nocions bàsiques sobre el temps i com gestionar-lo.
- La missió i els objectius com a guies per a la planificació i l'acció.
- La programació de les activitats en el temps, i les eines.
- Lladres de temps, com afrontar-los? I.
- Lladres de temps, com afrontar-los? II.
Dirigit : a personal dels grups A1, A2, B, C1, C2 i APF
Hores formació: 15
Lloc: A través d'Internet
Impartit per: IVAP