2304 - SENSIBILITZACIÓ EN LA COMPRA PÚBLICA D'INNOVACIÓ

Objetius: Sensibilitzar sobre la cultura organitzacional i personal necessària per a poder posar en marxa qualsevol procés d'innovació.

Entendre la Compra Pública d'Innovació o CPI, el procés necessari per a dur-la a terme, així com l'impacte i la rellevància d'aquesta.

Assegurar la transferència de coneixement i comprensió del procés a través d'activitats pràctiques que permeten aplicar la metodologia de l'aprenentatge basat en la pràctica (learning by doing).

Capacitar les persones participants per a posar en marxa la CPI o col·laborar en iniciatives d'aquest tipus en les administracions públiques on exerceixen el seu treball, i assegurar la sostenibilitat en el temps de la innovació en aquests organismes.
Contingut: Mòdul I: Foment de la cultura de la innovació oberta i la Compra Pública d'Innovació (CPI).

Mòdul II: Capacitats i eines en el procés CPI.

Dirigit : a personal dels grups A1, A2, B, C1, C2 i APF
Hores formació: 20
Lloc: A través d'Internet
Impartit per: IVAP