2462 - AGENDA 2030: EL MESURAMENT DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Objetius: Conéixer i comprendre els ODS que estableix l'Agenda 2030 de Nacions Unides i la importància del mesurament d'aquests mitjançant indicadors per a avaluar l'avanç cap a un desenvolupament sostenible i el compliment de metes.
Exposar una metodologia senzilla per a la presa de dades, el càlcul d'indicadors i l'aplicació pràctica en la definició i establiment de plans d'acció.
Conéixer com es mesuren i avaluen els indicadors dels ODS a escala internacional, europea i nacional, i veure exemples a escala regional i local.
Contingut: Unitat 1. Què són i per què cal mesurar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)?
Unitat 2. Recopilació i anàlisi de dades en el teu àmbit
Unitat 3. Creant una metodologia per a mesurar els ODS
Unitat 4. Aplicació pràctica de la metodologia
Unitat 5. Exemples de mesurament internacionals, nacionals, regionals i locals
Unitat 6. Bibliografia i bibliografia web
Dirigit : a personal dels grups A1, A2, B, C1, C2 i APF
Hores formació: 20
Lloc: A través d'Internet
Impartit per: IVAP