2465 - AGENDA 2030: OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. NIVELL I

Objetius: Entendre la transversalitat del concepte de desenvolupament sostenible, d'on sorgeix, i les metes de progrés humà.
Conéixer i comprendre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que estableix l'Agenda 2030 de Nacions Unides, els reptes als quals s'enfronta la societat per a aconseguir-los i la importància de la governança en la formulació de polítiques.
Saber quins són els actors involucrats en l'assoliment dels ODS i conéixer exemples de construcció d'aliances per al desenvolupament sostenible.
Contingut: Unitat 1. Què són els ODS?
Unitat 2. Història i antecedents dels ODS i l'Agenda 2030
Unitat 3. Els reptes de l'Agenda 2030
Unitat 4. Governança per a la consecució de l'Agenda 2030
Unitat 5. Els diferents actors en l'Agenda 2030
Unitat 6. Les polítiques palanca
Unitat 7. Conscienciació i sensibilització dels ODS
Unitat 8. Aliances publicoprivades: exemples pràctics
Unitat 9. Bibliografia i bibliografia web
Dirigit : a personal dels grups A1, A2, B, C1, C2 i APF
Hores formació: 20
Lloc: A través d'Internet
Impartit per: IVAP