2509 - RÈGIM JURÍDIC DELS GRUPS D'INTERÉS I DE L'ACTIVITAT D'INFLUÈNCIA

Objetius: Fomentar el coneixement d'esta normativa per al compliment adequat de les obligacions contingudes en esta. Sistema aplicable als grups d'interés a la Comunitat Valenciana: el Registre de grups d'interés, el Codi de conducta, la petjada dels grups d'interés, la participació prèvia en l'elaboració de normes, el règim sancionador.
Contingut: - Sistema aplicable als grups d'interés a la Comunitat Valenciana.
- El Registre de grups d'interés.
- El Codi de conducta.
- La participació prèvia en l'elaboració de normes.
- Sistemes de control i fiscalització.
- El règim sancionador.
- L'informe de la petjada dels grups d'interés.
Dirigit : a personal dels grups A1, A2, B i C1
Hores formació: 20
Lloc: A través d'Internet
Impartit per: IVAP