2754 - LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA EN LA GENERALITAT: CREACIÓ I SEGUIMENT DE SOL·LICITUDS

Objetius: Conéixer les mesures relacionades amb la navegació i tramitació segura que proporcionen l'Administració electrònica.
Aprendre a localitzar en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana el tràmit que cerca i pas a pas s'indica com tramitar-lo perquè arribe correctament la informació.
Conéixer les diferents àrees que engloba la Carpeta Ciutadana, podent d'aquesta forma estar al corrent de les seues sol·licituds, expedients i notificacions/comunicacions dins de l'àmbit de la Generalitat
Contingut: Introducció a conceptes base de l'Administració electrònica.
Presentació de sol·licituds/tràmits electrònics.
Consulta de la informació de les seues relacions amb la Generalitat valenciana.
Dirigit : a personal dels grups A1, A2, B, C1, C2 i APF
Hores formació: 15
Lloc: A través d'Internet
Impartit per: IVAP