Actualitat

« Ves enrere

Novetats del Pla de Formació 2019

Novetats del Pla de Formació 2019

En aquesta segona convocatòria, l'IVAP incorpora noves accions formatives. En l'àrea de formació general es convoquen els següents cursos nous :

JURÍDIC/PROCEDIMENTAL

Codi

Curs

Modalitat

1946

Administració electrònica… avançant

Presencial

1947

Procediment d'embargament

Presencial

1950

Formació bàsica per a personal d'administració en centres docents

Semipresencial

 

CONTRACTACIÓ

Codi

Curs

Modalitat

1952

Aspectes pràctics essencials de la contractació pública

Presencial

1954

Normativa de contractació del Sector Públic

Online

 

ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI

Codi

Curs

Modalitat

1955

Procediment de recaptació davant responsables i sucessors en el deute tributari

Presencial

1957

Els procediments concursals i les seues repercussions tributàries

Presencial

1960

Noves figures tributàries per al finançament autonòmic

Presencial

1962

Valoració immobiliària a efectes tributaris

Presencial

1963

TIRANT: Cartera i procediment de recaptació

Online

1965

Novetats legislatives en matèria tributària

Online

1967

Jurisprudència actual en el trànsit patrimonial tributari

Online

 

ASSUMPTES EUROPEUS

Codi

Curs

Modalitat

1969

Participació autonòmica en les institucions europees

Presencial

 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ

Codi

Curs

Modalitat

1970

Usuari Avançat IBM Cognos Analytics

Presencial

1972

Curs bàsic de BigData

Presencial

1973

Competències digitals en l'àrea d'informació i alfabetizació de dades (nivell bàsic)

Presencial

1975

Competències digitals en l'àrea d'informació i alfabetizació de dades (nivell intermedi)

Presencial

1977

Competències digitals en l'àrea de comunicació i col·laboració (nivell bàsic)

Presencial

1979

Competències digitals en l'àrea de comunicació i col·laboració (nivell intermedi)

Presencial

1981

Competències digitals en l'àrea de creació de continguts digitals (nivell bàsic)

Presencial

1982

Competències digitals en l'àrea de creació de continguts digitals (nivell intermedi)

Presencial

1983

La IDEV i el Visor de Cartografia. Producció i Publicació de cartografía

Presencial

1984

SIG avançat

Presencial

1985

Introducció a la Intel·ligencia artificial i la seua aplicació als serveis públics

Online

1986

Seguretat i bones pràctiques en l'ús dels sistemes d'informació (Avançat)

Semipresencial

 

SEGURETAT I SALUT LABORAL

Codi

Curs

Modalitat

1987

Promoció de la salut en el treball en l'administració pública

Presencial

1988

Formació en prevenció de riscos per a les unitats de resolució de conflictes (URC) I

Presencial

2025

Formació en prevenció de riscos per a les unitats de resolució de conflictes (URC) II

Presencial

 

IGUALTAT I INCLUSIÓ

Codi

Curs

Modalitat

1989

L'assetjament sexual o per raó de sexe en el protocol de prevenció de l'assetjament laboral en la Generalitat

Presencial

1990

Taller de llenguatge de gènere: el seu ús natural en les nostres llengües

Presencial

 

INTEGRITAT INSTITUCIONAL, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

Codi

Curs

Modalitat

1991

Responsabilitat Social en l'Administració de la Generalitat

Presencial

1992

Cultura per a una Governança creativa i sostenible. Llei de Contractes

Presencial

1995

Taller pràctic sobre el dret d'accés a la informació pública en l'Administració de la Generalitat

Presencial

1997

Procediment de dret d'accés a la informació pública: nou canvi de plantejament en l'àmbit de l'Administració Pública i funcionalitat del Consell de Transparència

Presencial

1998

Coordinació i racionalització en la gestió dels procediments. Aspectes pràctics

Presencial

2000

Incorporació dels objectius de desenvolupament sostenible en les polítiques públiques de la Generalitat

Online

 

VALENCIÀ

Codi

Curs

Modalitat

2002

Comunicació eficaç: Expressió oral, escrita i llegida

Presencial

2003

Millorar l'expressió oral en valencià

Presencial

2004

Programa Salt.usu i eines per a l'ajuda a la redacció, correcció i traducció de textos en valencià

Presencial

2005

El web del Pla d'acompanyament lingüístic

Presencial

 

 

HABILITATS PROFESSIONALS

Codi

Curs

Modalitat

2007

Direcció i planificació estratègica en l'administració pública

Presencial