Actualitat

« Ves enrere

Realització d'un grup de discussió per a la detecció de necessitats

Realització d'un grup de discussió per a la detecció de necessitats

L'IVAP ha previst en el desenvolupament del procés de detecció de necessitats la realització diverses actuacions en les quals participen persones l'opinió de les quals puga ser rellevant per a aconseguir un pla formatiu idoni a les necessitats existents.

Durant les últimes setmanes s'han desenvolupat entrevistes amb les organitzacions sindicals més representatives per ser uns actors que necessàriament han de ser sentits en aquest procés.

L'alumnat també és un col·lectiu clau en l'activitat formativa. Per això, amb l'objectiu d'obtindre opinions i punts de vista sobre l'actuació de l'IVAP, el dimecres 19 de juny va tindre lloc una dinàmica de discussió amb alumnes de dues accions formatives que s'estan realitzant aquests dies.