ADMINISTRACIÓ DIGITAL

Ciberseguretat

Aprendre a identificar incidents que puguen vulnerar la seguretat i adquirir les bones pràctiques per a evitar-los. ...

Full de càlcul. Nivell I

Conéixer i entendre l'entorn de l'aplicació Excel. ...

Gestió amb TEAMS

Què és Microsoft Teams i com traure-li partit en el lloc de treball. ...

Gestió de continguts en portals web de la Generalitat amb Liferay 6.1. Nivell bàsic

Gestió de continguts de portals web de GVA amb Liferay 6.1 ...

Gestió de continguts en portals web de la Generalitat amb Liferay 7.3. Nivell bàsic

Gestió de continguts de portals web de GVA amb Liferay 7.3 ...

Impacte de la tecnologia en la salut i el medi ambient

Evitar riscos per a la salut relacionats amb l'ús de la tecnologia. ...

La IDEV i el visor de cartografia

Si el contingut no es...

Processador de textos. Nivell II

Elaborar un document de partida on es donarà format a la pàgina ...

La videoconferència al seu servei

Aprendre a utilitzar l'eina de la videoconferència

Presentacions. Nivell I

Editar i elaborar presentacions mitjançant la utilització d'un programa informàtic. ...

Cursos en procés d'elaboració