Altres ajudes i subvencions

Convocatòria 2023-2024

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2024, de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es minoren i es deixen sense efecte les ajudes concedides per la Resolució de 29 de novembre de 2023 (Segon període justificatiu)
RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2023, de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es minoren i es deixen sense efecte les ajudes concedides per la Resolució de 29 de novembre de 2023 (Primer període justificatiu)
Justificació del primer període d'ajudes
Convocatòria

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2023, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es
convoquen ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat. [2023/7696]

(DOGV núm. 9635 de 10 de juliol de 2023)

Bases reguladores

DECRET 81/2023, de 26 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 26/2019, d'1 de març, del Consell,
d'aprovació de les bases reguladores de la concessió d'ajudes, a persones joves altament qualificades, per a la
preparació de proves selectives per a l'accés als diferents cossos o escales del grup de classificació professional A de l'Administració de la Generalitat. [2023/5900]

(DOGV núm. 9607 de 31 de maig de 2023)

Convocatòria 2022-2023

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2023, de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es minoren i es deixen sense efecte les ajudes concedides per la Resolució de 18 de novembre de 2022 (Cinqué període justificatiu)
Justificació del cinqué període d'ajudes
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2023, de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es minoren i es deixen sense efecte les ajudes concedides per la Resolució de 18 de novembre de 2022 (Quart període justificatiu)
Justificació del quart període d'ajudes
RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2023, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es minoren i es deixen sense efecte les ajudes concedides per la Resolució de 18 de novembre de 2022. (Tercer període justificatiu)
Justificació del tercer període d'ajudes
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2023, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es minoren i es deixen sense efecte les ajudes concedides per Resolució de 18 de novembre de 2022. (Segon període justificatiu)
Justificació del segon període d'ajudes
RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2022, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es minoren i es deixen sense efecte les ajudes concedides per Resolució de 18 de novembre de 2022. (Primer període justificatiu)
Justificació del primer període d'ajudes
Acord de 6 d'octubre de 2022 de la Comissió de Valoració i llistats provisionals
Convocatòria

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat. [2022/5859]

(Dogv num. 9367 de 22 de juny de 2022)

Convocatòria 2021-2022

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2022, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es minoren i es deixen sense efecte les ajudes concedides per la Resolució de 24 de novembre de 2021, per la Resolució de 21 de febrer de 2022 i per la Resolució de 9 de maig de 2022 (Cinqué període justificatiu)
Justificació del cinqué període d'ajudes
RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2022, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es minoren i es deixen sense efecte les ajudes concedides per Resolució de 24 de novembre de 2021, per Resolució de 21 de febrer de 2022 i per Resolució de 9 de maig de 2022 (Quart període justificatiu)
Justificació del quart període d'ajudes
RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2022, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es minoren i es deixen sense efecte les ajudes concedides per la Resolució de 24 de novembre de 2021, per la Resolució de 21 de febrer de 2022 i per la Resolució de 9 de maig de 2022 (Tercer període justificatiu)
Justificació del tercer període d'ajudes
Justificació del segon període d'ajudes
Justificació del primer període d' ajudes
Descàrrega de documents a presentar
Acord de 7 de setembre de 2021 de la Comissió de Valoració i llistat d'autobaremació
Convocatòria

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2021, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'administració de la Generalitat. [2021/7712]

(Dogv núm. 9131 de 20 de julio de 2021)

Convocatòria 2020-2021

Justificació del cinqué període d' ajudes
Acord de 29 d'octubre de 2020 de la Comissió de Valoració
Acord de 19 d'octubre de 2020 de la Comissió de Valoració
Acord de 29 de setembre de 2020 de la Comissió de Valoració i llistat d'autobaremació
Convocatòria

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'administració de la Generalitat. [2020/7196]

(DOGV núm. 7196 de 14 de setembre de 2020)

Bases reguladores

DECRET 104/2020, de 7 d'agost, del Consell, de modificació del Decret 26/2019 (bases reguladores de la concessió d'ajudes, a persones joves altament qualificades, per a la preparació de proves selectives per a l'accés als diferents cossos o escales del grup de classificació professional A de l'Administració de la Generalitat). [2020/6586]

(DOGV núm. 8880 de 12 d' agost de 2020)

Convocatòria 2019-2020

Pla de control de les ajudes per a la preparació d'oposicions de la Direcció General de Funció Pública.
Ampliació termini sol·licitud

Extracte de la Resolució de 7 d'agost de 2019, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'amplia el termini de sol·licitud d'ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat, previst en la Resolució de 23 de juliol de 2019, per la qual es convoquen ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat. [2019/8138]

(DOGV núm 8610 de 9 de agosto de 2019)

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2019, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració  Pública, per la qual es convoquen ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat. [2019/7637]

(DOGV núm 8599 de 25 de julio de 2019)

Bases reguladores

DECRET 26/2019, d'1 de març, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores de la concessió d'ajudes, a persones joves altament qualificades, per a la preparació de proves selectives per a l'accés als diferents cossos o escales del grup de classificació professional A de l'Administració de la Generalitat. [2019/2391]
(DOGV núm. 8504 de 12 de marzo de 2019)