Preguntes freqüents

Certificats

Necessite la signatura digital per a descarregar els certificats dels cursos?

No és necessari; es pot fer utilitzant el correu electrònic (compte GVA) a través d'aquest enllaç:

Obtenció de certificats d'assistència/impartició de cursos

Quan i com puc rebre el certificat del curs que he realitzat?

  • Per a cursos en modalitat presencial

A les persones assistents els hi serà expedit el certificat d'assistència o, si escau, d'aprofitament, sempre que s'acredite l'assistència d'un 85%, com a mínim, de la duració total del curs, taller o seminari, així com haver realitzat les tasques obligatòries fixades al programa o encomanades pel professor o professora. L'assistència inferior al percentatge indicat impossibilita l'expedició de qualsevol certificat.

  • Per a cursos en línia

Per a l'obtenció dels certificats dels cursos en línia de l'IVAP s'hauran de superar els percentatges de contingut i d'activitats indicats en les estadístiques, així com participar en les tasques que indique el professorat i realitzar-les.

Quan l'IVAP expedisca els corresponents certificats, rebreu un correu electrònic en què se us notificarà que els teniu disponibles en el seu web (<https://ivap.gva.es/certificados-cursos>).

Aquests certificats són remesos directament al Registre de Personal i consten en el full de serveis, al qual es pot accedir des del Portal del Funcionari.

Per a aconseguir el teu certificat:

Certificat de cursos

Puc faltar una jornada a un curs i obtindre'n el certificat?

Es pot obtindre el certificat sempre que s'acredite l'assistència al 85% de les hores totals del curs (és a dir, es pot faltar a un màxim del 15% de les hores, no una jornada).

He de presentar els meus certificats en Registre de Personal una vegada els descarregue de la pàgina de l'IVAP?

No, des de l'IVAP es remeten tots els certificats dels alumnes i professores i  professors, personal empleat públic, que hi pertanyen a l'Administració de la Generalitat perquè s'incorporen al seu Full de Serveis