CONTRATACIÓ

Sensibilització en compra pública d'innovació

Sensibilització en compra pública d'innovació

Sensibilitzar sobre la cultura organitzacional i personal.