SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

2024

Convocatoria

RESOLUCIÓ d'11 de març de 2024, de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es convoquen per a l'exercici 2024 subvencions destinades al finançament de plans de formació per al personal de l'Administració local de la Comunitat Valenciana en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques (AFEDAP). [2024/2358]

(DOGV núm. 9815 de 25 de març de 2024)

Acord

Publicació de l'acord adoptat per la Comissió Paritària de Formació local en la seua reunió de 22 de maig de 2024 en relació amb l'aprovació de plans de formació per a l'ocupació en l'Administració local.

(Acord de 22 de maig de 2024)

2023

Convocatoria

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2023, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen per a l'exercici 2023 subvencions destinades al finançament de plans de formació per al personal de l'Administració local de la Comunitat Valenciana en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques (AFEDAP). [2023/2203] 

(Dogv núm. 9546 de 3 de març de 2023)

Acord

Publicació de l'acord adoptat per la Comissió Paritària de Formació local en la seua reunió de 4 de maig de 2023 en relació amb l'aprovació de plans de formació per a l'ocupació en l'Administració local (Acord)

Concessió

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'aprova la  concessió de subvencions per al finançament de plans de formació per al personal d'administració local de la Comunitat Valenciana, convocades mitjançant la Resolució de 28 de febrer de 2023. [2023/5867]

(DOGV Núm. 9607 de 31 de maig de 2023)

2022

Convocatoria

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2022, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen per a l'exercici 2022 subvencions destinades al finançament de plans de formació per al personal de l'Administració local de la Comunitat Valenciana en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques (AFEDAP). [2022/2100]

(Dogv núm. 9298 de 15 de març de 2022)

Acord

Publicació de l'acord adoptat per la Comissió Paritària de Formació local en la seua reunió de 13 de maig de 2022 en relació amb l'aprovació de plans de formació per a l'ocupació en l'Administració local (Acord)

Concesió

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'aprova la concessió de subvencions per al finançament de plans de formació per al personal d'Administració local de la Comunitat Valenciana, convocades mitjançant la Resolució de 9 de març de 2022. [2022/5212]

(Dogv núm. 9356 de 7 de juny de 2022)

2021

Convocatòria

Resolució de 23 de febrer de 2021, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 subvencions destinades al finançament de plans de formació per al personal de l'Administració local de la Comunitat Valenciana en el marc de l'Acord de formació per a l'Ús de les Administracions Públiques (AFEDAP). [2021/1771]

(Dogv núm. 8669 de 1 de marzo de 2021)

Acord

Publicació de l'acord adoptat per la Comissió Paritària de Formació local en la seua reunió de 21 d'abril de 2021 en relació amb l'aprovació de plans de formació per a l'ocupació en l'Administració local. (Acord)

Concessió

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'aprova la  concessió de subvencions per al finançament de plans de formació per al personal d'Administració local de la Comunitat Valenciana, convocades mitjançant la Resolució de 23 de febrer de 2021. [2021/5525]

(DOGV núm. 9092 de 25 de maig de 2021)

2020

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2020, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 subvencions destinades al finançament de plans de formació per al personal de l'Administració local de la Comunitat Valenciana en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques (AFEDAP). [2020/3481]

(DOGV núm 8815 de 19 de maig de 2020)

Acord

Publicació de l'acord adoptat per la comissió paritària de formació local de la Comunitat Valenciana, en la seua reunió celebrada el dia 15 de juliol de 2019, en relació amb l'aprovació de plans de formació per a l'ocupació en l'administració local (Acord)

 

Concessió

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'aprova la concessió de subvencions per al finançament de plans de formació per al personal d'Administració local de la Comunitat Valenciana, convocades mitjançant la Resolució de 13 de maig de 2020. [2020/6796]

(DOGV Núm. 8892 de 27 de agost de 2020)

2019

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 subvencions destinades al finançament de plans de formació per al personal de l'Administració local de la Comunitat Valenciana en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques (AFODAP).[2019/5027]
(DOGV núm 8550 de 17 de maig de 2019)

Acord

- Publicació de l'acord adoptat per la comissió paritària de formació local de la Comunitat Valenciana, en la seua reunió celebrada el dia 28 de juny de 2019, en relació amb l'aprovació de plans e formació per a l'ocupació en l'administració local. (Acord)

- Correcció d'errors

Concessió

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'aprova la concessió de subvencions per al finançament de plans de formació per al personal d'Administració Local de la Comunitat Valenciana, convocades mitjançant la Resolució de13 de maig de 2019 (DOGV 17.05.2019). [2019/7754]
(DOGV Núm. 8602 de 30 de juliol de 2019)

2018

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 20 de junio de 2018, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación para el personal de la Administración local de la Comunitat Valenciana en el marco del Acuerdo de formación para el empleo de las administraciones públicas (AFEDAP)

(DOCV núm 8.324, de 25 de junio 2018)

Acord

Publicació de l'acord adoptat per la comissió paritària de formació local de la Comunitat Valenciana, en la seua reunió celebrada el dia 31 de juliol de 2018, en relació amb l'aprovació de plans e formació per a l'ocupació en l'administració local

(Acord)

Concessió

RESOLUCIÓ de 9 d'agost de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'aprova la concessió de subvencions per al finançament de plans de formació per al personal de l'Administració local de la Comunitat Valenciana, convocades mitjançant Resolució de 20 de juny de 2018

(DOCV núm 8.360, de 13 de agosto 2018)

2017

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 subvencions destinades al finançament de plans de formació per al personal de l'Administració local de la Comunitat Valenciana en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ús de les Administracions Públiques (AFEDAP).

(DOCV núm 8.059, de 09 de junio de 2017)

Acord

Publicació de l'acord adoptat per la comissió paritària de formació local de la Comunitat Valenciana en la seua reunió celebrada el dia 19 de juliol de 2017, en relació amb l'aprovació de plans de formació per a l'ocupació en l'administració local

(Acord)

Concessió

RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'aprova la concessió de subvencions per al finançament de plans de formació per al personal d'Administració Local de la Comunitat Valenciana, convocades mitjançant la Resolució de 22 de maig de 2017

(DOGV núm. 8099 de 04.08.2017)

2016

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2016, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen per a l'exercici 2016 subvencions destinades al finançament de plans de formació per al personal de l'Administració local de la Comunitat Valenciana en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ús de les Administracions Públiques (AFEDAP)

(DOCV núm 7.825, de 11 de julio de 2016)

Concessió

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2016, de la Direcció General de Funció Pública per la qual s'aprova la concessió de subvencions per al finançament de plans de formació per al personal d'administració local de la Comunitat Valenciana, convocades mitjançant Resolució de 7 de juliol de 2016

(DOCV núm 7.864, de 02 de septiembre de 2016)

2015

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2015, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen per a l'exercici 2015 subvencions destinades al finançament de plans de formació per al personal de l'Administració Local de la Comunitat Valenciana en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ús de les Administracions Públiques (AFEDAP)

(Acord)

Acord

Publicació de l'acord adoptat per la comissió paritària de formació local de la Comunitat Valenciana en la seua reunió celebrada el dia 13 de maig de 2015, en relació amb l'aprovació de plans de formació per a l'ocupació en l'administració local

(Acord)

Concessió

RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'aprova la concessió de subvencions per al finançament de plans de formació per al personal de l'Administració local de la Comunitat Valenciana, convocades mitjançant la Resolució de 2 de febrer de 2015

(DOCV núm 7.460, de 06 de febrero de 2015)

2014

Convocatòria

Resolució, de 28 de març de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen per a l'exercici 2014 subvencions destinades al finançament de plans de formació per al personal de l'Administració Local de la Comunitat Valenciana en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ús de les Administracions Públiques (AFEDAP)

(DOCV núm 7.246, de 2 de abril de 2014)

Acord

Publicació de l'acord adoptat per la comissió paritària de formació local de la Comunitat Valenciana en la seua reunió celebrada el dia 13 de juny de 2014, en relació amb l'aprovació de plans de formació per a l'ocupació en l'administració local

(Acord)

Concessió

Resolució, de 24 de juliol de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans per la qual s'aprova la concessió de subvencions per al finançament de plans de formació per al personal d'Administració local de la Comunitat Valenciana, convocades mitjançant la Resolució de 28 de març de 2014

(DOCV núm 7.327, de 29 de julio de 2014)

Correcció d'errors de la concessió

Correcció d'errors de la Resolució de 24 de juliol de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s'aprova la concessió de subvencions per al finançament de plans de formació per al personal d'Administració local de la Comunitat Valenciana, convocats per Resolució de 28 de març de 2014

(DOCV núm 7.330, de 1 de agosto de 2014)