Visualització de contingut web

FLEX 112

L'objecte d'aquest programa és assistir al personal que haja de fer front a necessitats formatives ocasionades amb posterioritat a l'aprovació del pla de formació.


Aquest programa permet actualitzar les competències i capacitats del personal per a fer front a contingències sobrevingudes.


Per a això, les organitzacions comunicaran les noves necessitats formatives amb el següent procediment:

 

 

LÍNIES FORMATIVES OBERTES