Visualització de contingut web

FLEX 112

L'objecte d'aquest programa és assistir al personal que haja de fer front a necessitats formatives ocasionades amb posterioritat a l'aprovació del pla de formació.


Aquest programa permet actualitzar les competències i capacitats del personal per a fer front a contingències sobrevingudes.


Per a això, les organitzacions comunicaran les noves necessitats formatives amb el següent procediment:

 

 

LÍNIES FORMATIVES OBERTES

Desenvolupament rural: oficines comarcals agràries

  • 2497 Tramitació d'ajudes estructurals
  • 2498 Tramitació de cessions de drets de pagament bàsic
  • 2499 Peritatge de danys per sinistres agrícoles

 

APT Agents Tributaris

Agents mediambientals

  • Formació específica sobre riscos de la conducció de vehicles amb tracció a les 4 rodes (Sessió formativa)

Organismes autònoms

  • Sessió formativa en tresoreria i comptabilitat

Oficines d'assistència a les víctimes al delicte (OAVD)

  • 2503 Els delictes d'odi i de discriminació
  • MATINAL "La xarxa de la Generalitat d'oficines d'assistència a les víctimes del delicte i les oficines de denúncia i assistència a les víctimes de violència de Gènere (01/06/2022)