Visualització de contingut web

Formació específica per al lloc de treball

Per a identificar la formació específica que precise la persona recentment incorporada, en la unitat administrativa a la qual estiga adscrita es realitzarà una avaluació individual de diagnòstic de necessitats formatives per al desenvolupament del lloc de treball. Les necessitats identificades es remetran al correu ivap_deteccion@gva.es de l'IVAP detallant les accions formatives requerides.

ACOLLIDA PER AL PERSONAL DEL PROGRAMA SANCIONADOR COVID-19

SESSIONS FORMATIVES PRESENCIALS

Aplicació Informàtica

  • Dates de les sessions: 13, 14, 17, 20, 21 i 24 de Maig
  • Horari: 9.00 - 14.30, excepte el dia 20 que serà de 9.30 - 15.00
  • Lloc: IVAP. Plaza del Carme 4. València

Formació jurídic-procedimental

  • Dates de les sessions: 17 i 18 de Maig
  • Horari: 9:00 - 14:00
  • Lloc: Edifici Sorolla. Avd Corts Valencianes 58

Índex curs procediment sancionador COVID-19

SESSIONS FORMATIVES TELEPRESENCIALS

Aplicació Informàtica

  • Dates de les sessions: al juny a determinar
  • Horari: a determinar

Els usuaris registrats poden accedir al curs Mesures de prevenció davant el contagi pel SARS-coV-2

Els usuaris no registrats poden accedir al contingut del curs Mesures de prevenció davant el contagi pel SARS-coV-2