Visualització de contingut web

Formació específica per al lloc de treball

Per a identificar la formació específica que precise la persona recentment incorporada, en la unitat administrativa a la qual estiga adscrita es realitzarà una avaluació individual de diagnòstic de necessitats formatives per al desenvolupament del lloc de treball. Les necessitats identificades es remetran al correu ivap_deteccion@gva.es de l'IVAP detallant les accions formatives requerides.