Visualització de contingut web

Guia per a l'acollida

Aquesta guia d'acollida s'ha realitzat amb el propòsit d'orientar als departaments o unitats administratives en l'elaboració i implantació d'un pla d'acollida per al personal de nova incorporació.