Visualització de contingut web

Homologació

L'IVAP, atesa la necessitat de sistematitzar la dispersa acció formativa de la Comunitat Valenciana, assumeix la competència, atribuïda a la Direcció General de Recursos Humans, de gestionar l'homologació dels cursos formatius i de perfeccionament impartits per altres òrgans de la Generalitat o altres òrgans de l'administració pública.

Visualització de contingut web

Subvencions a entitats locals

Visualització de contingut web

ALTRES AJUDES I SUBVENCIONS