Visualització de contingut web

Sol·licitud d'homologació

Per a sol·licitar l'homologació cal descarregar el document oficial de sol·licitud, emplenar els camps indicats i imprimir-lo. El document imprés correspon al model que figura en l'annex I d'aquesta ordre; també es podrà telemàticament o pel procediment de tramitació electrònica, que en el seu moment puga habilitar-se, sense perjudici d'el que s'estableix en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.