Visualització de contingut web

Instruccions per al professorat de l'IVAP

L'objecte de la següent guia és afavorir el coneixement pel personal formador de les normes de funcionament seguides en l'IVAP amb la finalitat de gestionar eficaçment el "Pla de formació per al personal empleat públic de 2021".


La guia ofereix informació sobre:

  • Instruccions sobre la documentació que ha de ser presentada
  • Instruccions per al pagament de la indemnització per raó de servei
  • Instruccions per a realitzar la memòria del curs

Listado Documentos