INTEGRITAT INSTITUCIONAL, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

La participació ciutadana com a estratègia de governança

Sensibilización del personal funcionario hacia las nuevas políticas de gobierno abierto ...

Transparència en la Generalitat i bon govern

Curs sobre transparència i bon govern per a donar a conéixer al personal empleat públic la normativa vigent, i les eines en el treball diari de la Generalitat.