INTEGRITAT INSTITUCIONAL, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

Guia per a la participació ciutadana

Guia per a la participació ciutadana

La Guia per a la participació ciutadana està orientada a la formació del personal funcionari.