JURÍDIC-PROCEDIMENTAL

El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana

Donar a conéixer el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana ...

Iniciació a la mediació

Apropar-nos a un model diferent de gestionar els conflictes. ...

Cursos en procés d'elaboració

Cursos en procés d'elaboració

 

  • Formació per al teletraball
  • Gestió informatitzada de les beques professionals de la GV
  • Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques