JURÍDIC-PROCEDIMENTAL

El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana

Donar a conéixer el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana ...

Iniciació a la mediació

Apropar-nos a un model diferent de gestionar els conflictes. ...

Formació per al teletreball

Dotar el personal de l'administració dels coneixements per a poder teletreballar ...

Cursos en procés d'elaboració

Cursos en procés d'elaboració

 

  • Gestió informatitzada de les beques professionals de la GV
  • Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques