JURÍDIC-PROCEDIMENTAL

Gestió del temps

Gestió del temps

Aprendre a utilitzar una sèrie de principis i ferramentes que permeten planificar les activitats en el temps.

IVAP