JURÍDIC-PROCEDIMENTAL

Iniciació a la mediació

Iniciació a la mediació

Apropar-nos a un model diferent de gestionar els conflictes.

IVAP