JURÍDIC-PROCEDIMENTAL

« Ves enrere

Règim jurídic dels grups d'interés i de l'activitat d'influència

Règim jurídic dels grups d'interés i de l'activitat d'influència

Conéixer la normativa aplicable als grups d'interés i saber aplicar-la en la pràctica

IVAP