Matinals anteriors

12/11/2020 Cauteles en la preparació de plecs a la llum de la nova regulació de protecció de dades de caràcter personal

12/11/2020 Cauteles en la preparació de plecs a la llum de la nova regulació de protecció de dades de caràcter personal

Informació adicional