Matinals anteriors

15/09/2022 Pla de recuperació, transformació i resiliència. Implicacions per a la gestió pública

15/09/2022 Pla de recuperació, transformació i resiliència. Implicacions per a la gestió pública

INFORMACIÓ ADICIONAL

Presentació en pptx