Matinals anteriors

23/09/2021 Protecció de dades com a límit a la transparència

23/09/2021 Protecció de dades com a límit a la transparència

INFORMACIÓ ADICIONAL

Presentació en pdf