Visualització de contingut web

Ofereix la teua acció formativa

Si desitgeu impartir alguna acció formativa, empleneu la fitxa "Oferix la teua acció formativa" amb la informació de la vostra proposta, per a la seua posterior valoració per l'IVAP. Haureu de descarregar la fitxa "Oferix la teua acció formativa" que és un document Word i, juntament amb la fitxa del CV, enviar-la al correu electrònic ivap_deteccion@gva.es

Per a ajudar-vos amb l'emplenament de la "Fitxa didàctica de l'acció formativa", podeu consultar la "Guia d'elaboració de fitxes didàctiques".