Visualització de contingut web

Ofereix la teua acció formativa

Si voleu impartir alguna acció formativa, ompliu el següent document amb la informació de la vostra proposta, per a la posterior valoració per l'IVAP. Haureu de descarregar-lo en .docx i, juntament amb el CV, enviar-lo al següent correu electrònic: ivap_deteccion@gva.es

Per al correcte emplenament de la fitxa didàctica de l'acció formativa (document .docx), podeu consultar la Guia d'elaboració de fitxes didàctiques.