Visualització de contingut web

Píndoles Formatives

Les píndoles formatives és un format d'aprenentatge de curta duració per a adquirir coneixements de manera ràpida i eficaç sobre una matèria concreta, per a la realització de determinades tasques en el lloc de treball. Són recursos en obert que no requereixen inscripció.
No són cursos autoformatius, per tant, no tenen avaluació ni certificació.