Visualització de contingut web

Pla de formació

El pla de formació de l'IVAP està dirigit al personal al servei de la Generalitat i comprén els següents programes.


PROGRAMA DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL CONTINU

Les accions formatives d'aquest programa s'organitzen en les següents àrees:

  • Àrea de formació general. Comprén un conjunt d'accions formatives de caràcter transversal, dirigides a tot el personal empleat públic inclòs com a destinatari del Pla, amb independència de la conselleria o organisme al qual es troben adscrits.
  • Àrea de formació específica. Recull accions formatives oferides a petició de les diferents conselleries i organismes autònoms, i estan dirigides preferentment al personal adscrit als seus departaments o a determinats col·lectius.

PROGRAMA D'ACOLLIDA

El Programa d'Acollida té com a objectiu assistir al personal de nou ingrés o que canvie de lloc de treball en l'Administració de la Generalitat.

PROGRAMA D'ESPECIALITZACIÓ

Per a millorar la capacitació del personal empleat públic acostant la seua formació a l'àmbit universitari.

PROGRAMA D'APRENENTATGE AUTÒNOM I SOCIAL

Està conformada per accions formatives no configurades com a cursos, que faciliten al personal organitzar individualment el seu aprenentatge o possibiliten la trobada i intercanvi d'experiències professionals.

PROGRAMA DE FORMACIÓ PER A la DOCÈNCIA EN L'IVAP

Té com a objectiu millorar la qualitat de l'oferta formativa i fomentar comunitats i xarxes de col·laboració entre els agents implicats en el seu desenvolupament.  

Resolucions Pla de Formació

RESOLUCIÓ, de 28 de gener de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat de 2021. [2021/866]