fÒRUM d'Igualtat

En què consisteix?

La comunitat de coneixement UNITATS D'IGUALTAT és un espai de trobada virtual de les Unitats d'Igualtat de l'Administració de la GVA, l'objectiu de la qual és servir-los de plataforma de comunicació, interacció i banc de recursos compartits.

 

Com donar-me d'alta?

Aquesta comunitat és exclusiva per al personal de l'administració valenciana que treballa en les Unitats d'Igualtat de les conselleries i per a participar en ella hauràs de ser admés o admesa pel Servei de Coordinació d'Unitats d'Igualtat. La sol·licitud s'enviarà al correu unitatsigualtat@gva.es, indicant nom, NIF i adreça de correu electrònic. Acceptada la participació, es rebrà l'usuari i la clau d'accés corresponents.