Visualització de contingut web

Qui som?

L'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) es crea per Decret de 28 de gener de 1980, del Consell (Butlletí Oficial del Consell del País Valencià núm. 16, de 15 de febrer de 1980), com a òrgan responsable de la política de formació del personal al servei de les diferents administracions públiques de la Comunitat Valenciana. L'IVAP està adscrit actualment a la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública.


La Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana, i el Decret 19/2023, de 3 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l'Escola Valenciana d'Administració Pública, regulen una nova organització de formació i selecció del personal empleat públic de la Generalitat, que encara no s'ha desenvolupat. Mentre es posa en marxa l'EVAP, l'IVAP realitza les funcions de formació com ha fet durant més de 40 anys.


A l'IVAP entenem la formació com un mitjà per a donar resposta qualificada a les necessitats estratègiques i als requeriments de l'Administració pública; tot això amb l'objectiu final de satisfer les demandes dels ciutadans i les ciutadanes.


El nostre model metodològic respon al propòsit d'una gestió eficaç i eficient dels recursos públics dedicats als programes de formació. Aquests programes mobilitzen un important volum de recursos humans i materials que han de ser desenvolupats amb criteris de qualitat.


En conseqüència, és imprescindible:

  • Conéixer les necessitats de les empleades i dels empleats públics, perquè només així se'ls podrà oferir un pla formatiu adequat.
  • Realitzar l'avaluació contínua d'aquest pla i l'anàlisi final dels resultats del seu impacte. Això permet actualitzar-lo permanentment i respondre de la manera més ràpida possible als canvis que es van produint en l'Administració de la Generalitat.


En aquesta pàgina hi trobareu la informació necessària perquè us sentiu partícips d'aquests objectius; a més, la vostra imprescindible opinió ens ajudarà en el disseny i l'avaluació del pla formatiu. Un pla que us pertany i que necessita que hi sigueu protagonistes.