Preguntes freqüents

Apuntes

Què són els Apunts IVAP?

Els apunts IVAP són recursos formatius generats a partir del contingut teòric d'algunes accions formatives realitzades en el marc del pla formatiu. Estan dirigits a tot el personal empleat públic, hagen assistit o no a aquestes, amb l'objectiu de facilitar la seua actualització i l'aprenentatge permanent.

No són cursos autoformatius, per tant, no tenen avaluació ni certificació.

Com sol·licitar l'accés a Apunts IVAP?

Es pot sol·licitar l'accés a un espai d'Apunts IVAP a través de la pàgina Web de l'IVAP, menú "BANC DE CONEIXEMENT", opció "Apunts IVAP".
En aquesta pàgina es publiquen els espais d'apunts vigents, disposant, així mateix, d'un cercador per títol o per àrea temàtica i funcionalitats d'ordenació per diferents criteris.
Només cal punxar en el botó "Ampliar informació" del recurs Apunts IVAP que t'interesse.
S'obrirà una nova pàgina amb informació detallada del recurs en la qual, sota el seu títol i la imatge es presenten uns camps on podràs introduir l'usuari/a i contrasenya de l'aula virtual de l'IVAP i punxar en el botó "Inscriure's".
Si no recordes les teues dades d'accés: punxar en l'enllaç de He oblidat la meua contrasenya que hi ha sota el botó "Inscriure's".

Com accedir als Apunts IVAP en el que m'he inscrit?

Una vegada inscrit en un recurs d'Apunts IVAP concret, l'accés per a la descàrrega del contingut teòric (material imprés) o al visionat del material audiovisual publicat, segons el cas, es realitza a través de l'aula virtual de l'IVAP, amb el teu usuari i contrasenya habituals.
Si no recordes les teues dades d'accés, punxa en l'opció de Recuperar contrasenya que hi ha al costat dret de les cel·les d'usuari (DNI/NIE/Passaport) i contrasenya.

Píndoles

Que són les píndoles formatives?

Les píndoles formatives és un format d'aprenentatge de curta duració per a adquirir coneixements de manera ràpida i eficaç sobre una matèria concreta, per a la realització de determinades tasques en el lloc de treball. Són recursos en obert que no requereixen inscripció.

No són cursos autoformatius, per tant, no tenen avaluació ni certificació.

Com accedir a les píndoles formatives?

Les píndoles formatives es publiquen, classificades per àrees temàtiques, en la Web de l'IVAP, menú "BANC DE CONEIXEMENT", opció "Píndoles formatives".
L'accés és directe i públic, per tant, no requereixen inscripció.