TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS

Calc. Nivell I

Adquirir amb el programa Calc les habilitats necessàries per a la creació i disseny de fulls de càlcul. ...

Creació de presentacions. Nivell I

Editar i elaborar presentacions mitjançant la utilització d'un programa informàtic. ...

Gestió de continguts als portals web de la Generalitat. Nivel bàsic

Aprendre a gestionar els contingunts de portals web. ...

Gestió de l'Aula Moodle d' eFormación

Coneixer l'ús de l'aula virtual Moodle utilitzada en eFormación ...

La videoconferència al seu servei

Aprendre a utilitzar l'eina de la videoconferència

MASTÍN 5: Obertura i consulta d'expedients

L' objectiu principal d'aquest curs és ajudar a localitzar els expedients que s'han creat utilitzant l'eina MASTÍN ...

Writer. Nivell I

Adquirir les habilitats necessàries per a la creació i disseny de documents amb un processador de textos.

Ciberseguretat

Aprendre a identificar incidents que puguen vulnerar la seguretat i adquirir les bones pràctiques per a evitar-los. ...

Full de càlcul. Nivell I

Conéixer i entendre l'entorn de l'aplicació Excel. ...

Impress. Nivell I

Adquirir amb el programa Impress les habilitats necessàries per a la creació i disseny de presentacions multimèdia. ...

Processador de textos. Nivell II

Elaborar un document de partida on es donarà format a la pàgina ...

Cursos en procés d'elaboració