Transformació digital i cultural

Introducció a la Intel·ligència Artificial

Introducció a la Intel·ligència Artificial

Què és la intel·ligència artificial?