Transformació digital i cultural

Tecnologies immersives

Tecnologies immersives

Introduir al personal ocupat publique en el concepte de tecnologies immersives