IVAP - 2024 - Sol·licitud de Cursos - Formació General

- Filtres de Recerca -

Empleneu algun dels camps o aneu directament al llistat de cursos que està a continuació









- Seleccioneu sobre la modalitat -

Codi Àrea de formació Descripció Hores Grups Modalitat
525 Juridicoprocedimental ESTATUT D'AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 25 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
746 Juridicoprocedimental GESTIÓ DOCUMENTAL 30 A1, A2, B, C1 i C2 En línia
793 Seguretat i salut laboral FORMACIÓ PER ALS COMPONENTS DELS EQUIPS D'EMERGÈNCIA 15 A1, A2, B, C1, C2 i APF Presencial
841 Administració digital INICIACIÓ ALS SIG I LA CREACIÓ DE MAPES 30 A1, A2, B i C1 Telepresencial
967 Juridicoprocedimental LA REVISIÓ O MODIFICACIÓ DELS ACTES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 20 A1 i A2 Telepresencial
971 Seguretat i salut laboral PRIMERS AUXILIS I ÚS DE DESFIBRIL·LADORS 15 A1, A2, B, C1, C2 i APF Presencial
982 Multilingüísme LA LLENGUA DE SIGNES SIGNA 30 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
1469 Integritat institucional, Transparència i Bon Govern LEGISLACIÓ SOBRE TRANSPARÈNCIA I COM S'APLICA DE MANERA PRÀCTICA 25 A1 i A2 Presencial
1479 Administració digital BONES PRÀCTIQUES I ÚS SEGUR DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN LA GENERALITAT 25 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
1486 Seguretat i salut laboral NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 30 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
1524 Integritat institucional, Transparència i Bon Govern LEGISLACIÓ SOBRE TRANSPARÈNCIA I COM S'APLICA DE MANERA PRÀCTICA EN LA GENERALITAT 20 B, C1, C2 i APF Presencial
1534 Igualtat i inclusió social DETECCIÓ I PREVENCIÓ SOCIAL DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE DES DE L'ADMINISTRACIÓ 30 A1, A2, B, C1 i C2 Telepresencial
1535 Igualtat i inclusió social PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE PER MITJÀ DE LES XARXES SOCIALS 20 A1, A2, B, C1, C2 i APF Telepresencial
1538 Igualtat i inclusió social CONCILIACIÓ, CORRESPONSABILITAT I ÚS DEL TEMPS 15 A1, A2, B, C1, C2 i APF Telepresencial
1550 Juridicoprocedimental L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA EN LA LLEI DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ 25 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
1565 Juridicoprocedimental ELABORACIÓ DE CONVENIS, PACTES I ACORDS EN L'ADMINISTRACIÓ 20 A1 i A2 Presencial
1578 Juridicoprocedimental FORMACIÓ BÀSICA EN MATÈRIA ADMINISTRATIVA 30 C1, C2 i APF Telepresencial
1588 Administració digital SEGURETAT I PRIVACITAT EN DISPOSITIUS MÒBILS 20 A1, A2, B, C1, C2 i APF Híbrida
1589 Administració digital SEGURETAT I BONES PRÀCTIQUES EN L'ÚS DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ. NIVELL I 30 A1, A2, B, C1, C2 i APF Presencial
1752 Juridicoprocedimental GESTIÓ DOCUMENTAL AVANÇADA 30 A1 i A2 Mixta telepresencial / en línia
1757 Juridicoprocedimental PROCEDIMENT DISCIPLINARI 15 A1, A2, B i C1 Telepresencial
1760 Juridicoprocedimental EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 30 A1, A2, B, C1 i C2 En línia
1761 Administració digital REDUCCIÓ DE PAPER EN L'ADMINISTRACIÓ. GESTIÓ DOCUMENTAL I ESCANEIG DE DOCUMENTS 20 A1, A2, B, C1 i C2 Presencial
1798 Igualtat i inclusió social ELS PROCESSOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE DES DE LA PERSPECTIVA JUDICIAL, JURÍDICA I PSICOLÒGICA 30 A1, A2, B, C1 i C2 Presencial
1824 Contractació ASPECTES BÀSICS DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 25 B, C1, C2 i APF Presencial
1893 Contractació CONTRACTACIÓ PÚBLICA. ELS ENCÀRRECS A MITJANS PROPIS 20 A1 i A2 En línia
1896 Igualtat i inclusió social IGUALTAT I COMUNICACIÓ 20 A1, A2, B, C1 i C2 Presencial
1901 Contractació TRANSPARÈNCIA EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA 20 A1, A2, B i C1 Telepresencial
1920 Financiació i relacions amb la Unió Europea TALLER D'APLICACIÓ DEL DRET DE LA UNIÓ EUROPEA 15 A1 i A2 Presencial
1921 Administració digital FUNCIONAMENT DEL LLOC DE TREBALL NORMALITZAT 20 A1, A2, B, C1, C2 i APF Presencial
1924 Igualtat i inclusió social MASCULINITATS IGUALITÀRIES 20 A1, A2, B, C1, C2 i APF Presencial
1927 Integritat institucional, Transparència i Bon Govern PROTECCIÓ DE DADES 20 A1, A2, B, C1 i C2 En línia
1931 Administració digital ÚS D'R PER A L'ÚS I TRACTAMENT DE DADES ESTADÍSTIQUES 30 A1, A2, B i C1 Presencial
1952 Contractació ASPECTES PRÀCTICS ESSENCIALS DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA 25 A1 i A2 Presencial
1970 Administració digital USUARI AVANÇAT D'IBM COGNOS ANALYTICS 20 A1 i A2 Presencial
1972 Transformació digital i cultural CURS BÀSIC DE BIGDATA 20 A1, A2, B, C1 i C2 Presencial
1990 Igualtat i inclusió social TALLER DE LLENGUATGE DE GÈNERE: ÚS NATURAL EN LES NOSTRES LLENGÜES 15 A1, A2, B, C1, C2 i APF Presencial
2025 Seguretat i salut laboral FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS PER A LES UNITATS DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES (URC) II 15 A1, A2, B, C1, C2 i APF Telepresencial
2028 Juridicoprocedimental TRANSVERSALITAT DE GÈNERE EN LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES: INFORMES D'IMPACTE DE GÈNERE I PRESSUPOSTOS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE 20 A1, A2, B i C1 Presencial
2029 Juridicoprocedimental GARANTIA DELS DRETS DE LA CIUTADANIA I TRÀMITS ELECTRÒNICS EN LA LLEI DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 20 A1 i A2 Presencial
2069 Contractació SERVEIS DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA EN LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC 30 A1, A2, B i C1 En línia | Telepresencial
2070 Economicopressupostari LA NÒMINA DE LA GVA: APLICACIÓ SIGNO 20 A1, A2, B, C1 i C2 Híbrida | Presencial
2130 Administració digital FULL DE CÀLCUL. NIVELL II 20 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2131 Administració digital COMPARTIR INFORMACIÓ AMB L'EQUIP DE TREBALL 25 A1, A2, B, C1, C2 i APF Presencial
2132 Administració digital ORGANITZAR ESPAIS DE TREBALL COL·LABORATIU 30 A1, A2, B, C1, C2 i APF Mixta presencial / en línia
2136 Integritat institucional, Transparència i Bon Govern ESPECIALITZACIÓ EN PROTECCIÓ DE DADES 30 A1, A2, B, C1 i C2 Mixta presencial / en línia
2137 Integritat institucional, Transparència i Bon Govern TRANSPARÈNCIA EN L'ÀMBIT DE LA GENERALITAT PER A PERSONAL TÈCNIC 25 A1 i A2 En línia
2138 Integritat institucional, Transparència i Bon Govern TRANSPARÈNCIA EN L'ÀMBIT DE LA GENERALITAT 25 B, C1, C2 i APF En línia
2140 Valencià CURS DE NIVELL A2 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ (I) 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2141 Valencià CURS DE NIVELL B1 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ (I) 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2142 Valencià CURS DE NIVELL C1 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ (I) 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2144 Multilingüísme FRANCÉS A1 (I) 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2145 Multilingüísme FRANCÉS A2 (I) 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2148 Multilingüísme ANGLÉS A1 (I) 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2149 Multilingüísme ANGLÉS A2 (I) 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2150 Multilingüísme ANGLÉS B1 (I) 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2151 Multilingüísme ANGLÉS B2 (I) 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2152 Multilingüísme ANGLÉS C1 (I) 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2178 Contractació ESPECIALITZACIÓ EN CONTRACTACIÓ PÚBLICA I LICITACIÓ ELECTRÒNICA EN LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC 30 A1, A2, B i C1 En línia
2179 Contractació LA PREVENCIÓ DEL CONFLICTE D'INTERESSOS, EN PARTICULAR EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I SUBVENCIONS 20 A1, A2, B, C1 i C2 En línia
2186 Administració digital AGENDA PERSONAL I PLANIFICACIÓ DE PROJECTES 20 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2187 Administració digital CERCA D'INFORMACIÓ EN INTERNET 15 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2188 Administració digital EDICIÓ D'ÀUDIO I VÍDEO 25 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2189 Administració digital LA VIDEOCONFERÈNCIA: ORGANITZA REUNIONS I ESDEVENIMENTS 20 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2190 Administració digital ORGANITZAR LA INFORMACIÓ EN NAVEGADORS I DISPOSITIU 20 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2191 Administració digital PRESENTACIONS. NIVELL II 25 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2192 Administració digital XARXES SOCIALS EN L'ENTORN LABORAL 25 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2193 Administració digital COMUNICACIÓ TEXTUAL: CORREU ELECTRÒNIC, MISSATGERIA INSTANTÀNIA 25 A1, A2, B, C1, C2 i APF Presencial
2194 Administració digital PROCESSADOR DE TEXTOS. NIVELL I 25 A1, A2, B, C1, C2 i APF Presencial
2195 Seguretat i salut laboral FORMACIÓ BÀSICA EN EMERGÈNCIES 15 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2196 Igualtat i inclusió social PREVENCIÓ D'AGRESSIONS SEXUALS 15 A1, A2, B, C1, C2 i APF Presencial
2197 Valencià CURS DE NIVELL A2 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ (II) 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2198 Valencià CURS DE NIVELL B1 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ (II) 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2199 Valencià CURS DE NIVELL C1 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ (II) 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2200 Multilingüísme FRANCÉS A1 (II) 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2201 Multilingüísme FRANCÉS A2 (II) 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2204 Multilingüísme ANGLÉS A1 (II) 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2205 Multilingüísme ANGLÉS A2 (II) 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2206 Multilingüísme ANGLÉS B1 (II) 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2207 Multilingüísme ANGLÉS B2 (II) 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2208 Multilingüísme ANGLÉS C1 (II) 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2275 Juridicoprocedimental LLEI 4/2021, DE 16 D'ABRIL, DE LA FUNCIÓ PÚBLICA VALENCIANA 25 A1, A2, B, C1, C2 i APF Telepresencial
2286 Juridicoprocedimental EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR 20 A1 i A2 Telepresencial
2291 Administració digital DOCUMENTS DINÀMICS I GRÀFICS AMB R 20 A1, A2, B i C1 Presencial
2294 Juridicoprocedimental REGISTRE D'ENTRADA I EIXIDA. REGISTRE DEPARTAMENTAL. NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES 25 A1, A2, B, C1, C2 i APF Presencial
2300 Juridicoprocedimental INICIACIÓ A LA GESTIÓ DE LA QUALITAT EN ELS SERVEIS PÚBLICS 25 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2301 Transformació digital i cultural GESTIONANT PROJECTES AMB METODOLOGIES ÀGILS 25 A1 i A2 Presencial
2302 Juridicoprocedimental FORMACIÓ ARXIVÍSTICA BÀSICA EN LA GENERALITAT 30 A1, A2, B, C1 i C2 En línia
2303 Contractació EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 25 A1 i A2 Presencial
2305 Contractació EXECUCIÓ I EXTINCIÓ DELS CONTRACTES 15 A1 i A2 Mixta telepresencial / en línia
2306 Contractació PREPARACIÓ I ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES 15 A1 i A2 Mixta telepresencial / en línia
2407 Economicopressupostari APLICACIÓ DE SUPORT A LA GESTIÓ DE SUBVENCIONS 15 A1, A2, B, C1 i C2 Mixta telepresencial / en línia
2442 Administració digital REALITZACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ACCESSIBLE 15 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2443 Administració digital SENSIBILITZACIÓ, ACCESSIBILITAT DIGITAL EN WEBS I APPS PÚBLIQUES 15 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2445 Administració digital CREACIÓ DE RECURSOS GRÀFICS 20 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2447 Administració digital TRACTAMENT D'IMATGES 20 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2453 Seguretat i salut laboral PREVENCIÓ DE L'ASSETJAMENT LABORAL 15 A1, A2, B, C1, C2 i APF Presencial
2480 Valencià CURS DE NIVELL B2 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ (I) 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2481 Valencià CURS DE NIVELL B2 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ (II) 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2483 Juridicoprocedimental BONES PRÀCTIQUES DE COMUNICACIÓ CLARA EN LA INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA DIRIGIDA A LA CIUTADANIA I A LES EMPRESES 15 A1, A2, B i C1 Presencial
2485 Multilingüísme FRANCÉS B2 (I) 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2487 Multilingüísme FRANCÉS B2 (II) 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2503 Juridicoprocedimental ELS DELICTES D'ODI I DE DISCRIMINACIÓ EN LA COMUNITAT VALENCIANA 15 A1, A2, B, C1, C2 i APF Telepresencial
2508 Juridicoprocedimental LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'ADMINISTRACIÓ I DEL PERSONAL AL SEU SERVEI 25 A1, A2, B i C1 Presencial
2514 Juridicoprocedimental ELABORACIÓ D'INFORMES JURÍDICS: TIPUS, ESTRUCTURA I CONTINGUT 20 A1 i A2 Presencial
2515 Juridicoprocedimental LA GUIA DE PERSONES I DEPARTAMENTS DEL SISTEMA D'INFORMACIÓ D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA, SIAC 15 A1, A2, B, C1, C2 i APF Híbrida
2516 Juridicoprocedimental LA GUIA DE PROCEDIMENTS DEL SISTEMA D'INFORMACIÓ D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA, SIAC 15 A1, A2, B, C1, C2 i APF Híbrida
2522 Contractació CRITERIS SOCIALS, AMBIENTALS I ÈTICS EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA 20 A1, A2 i B En línia
2523 Economicopressupostari GESTIÓ DE SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 20 A1 i A2 En línia
2524 Financiació i relacions amb la Unió Europea LES CCAA EN L'ENTORN DE LA UNIÓ EUROPEA: COM ES PARTICIPA 15 A1 i A2 Mixta Presencial / Telepresencial / En línia
2529 Financiació i relacions amb la Unió Europea GESTIÓ DE FONS NEXT GENERATION FINANÇATS PER PRTR & MRR 15 A1, A2, B, C1 i C2 Presencial
2530 Igualtat i inclusió social AVANÇANT EN LA IGUALTAT DE GÈNERE 35 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2533 Integritat institucional, Transparència i Bon Govern POLÍTIQUES D' INTEGRITAT PÚBLICA I PREVENCIÓ DE RISCOS DE FRAU I CORRUPCIÓ 20 A1 i A2 Telepresencial
2535 Integritat institucional, Transparència i Bon Govern FONAMENTS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 25 A1, A2, B, C1, C2 i APF Presencial
2537 Integritat institucional, Transparència i Bon Govern REPTE DEMOGRÀFIC I DESPOBLAMENT A LA COMUNITAT VALENCIANA: ANÀLISI TERRITORIAL, ESTRATÈGIES I ACCIONS 20 A1 i A2 Telepresencial
2545 Multilingüísme FRANCÉS B1 (I) 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2546 Multilingüísme FRANCÉS B1 (II) 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2550 Transformació digital i cultural EL GOVERN DE LA DADA PER A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 25 A1 i A2 En línia
2564 Economicopressupostari COMPTABILITAT PÚBLICA. NIVELL II 20 A1, A2, B, C1 i C2 Presencial
2577 Juridicoprocedimental GRUPS D'INTERÉS, ACTIVITAT D'INFLUÈNCIA I PETJADA NORMATIVA 15 A1, A2, B i C1 Híbrida
2609 Igualtat i inclusió social LIDERATGE DE DONES 15 A1 i A2 Telepresencial
2610 Juridicoprocedimental GESTIÓ DE LA QUALITAT DELS SERVEIS PÚBLICS 60 A1 i A2 En línia
2612 Contractació FÒRUM D'EXPERTS EN CONTRACTACIÓ 0 A1 i A2 Telepresencial
2613 Contractació SESSIÓ FORMATIVA. RACIONALITZACIÓ EN LA CONTRACTACIÓ. ACORDS MARC I SISTEMES DINÀMICS D¿ADQUISICIÓ 0 A1 i A2 Presencial
2646 Juridicoprocedimental QÜESTIONS PRÀCTIQUES PROCESSALS I DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 25 A1 i A2 Presencial
2647 Juridicoprocedimental LA POTESTAT SANCIONADORA, LA DISCIPLINÀRIA I LES RESPONSABILITATS PENAL, CIVIL I COMPTABLE EN L'ÀMBIT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 20 A1, A2, B, C1 i C2 Presencial
2648 Juridicoprocedimental PRÀCTICA DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 20 C1, C2 i APF Telepresencial
2649 Economicopressupostari COMPTABILITAT PÚBLICA. NIVELL I 20 A1, A2, B, C1 i C2 Presencial
2650 Economicopressupostari TIRANT. RECAPTACIÓ. NIVELL I 15 A1, A2, B, C1 i C2 Mixta telepresencial / en línia
2651 Economicopressupostari TIRANT. RECAPTACIÓ. NIVELL II 15 A1, A2, B, C1 i C2 Híbrida
2652 Economicopressupostari TIRANT. RECAPTACIÓ. NIVELL III 15 A1, A2, B, C1 i C2 Híbrida
2653 Financiació i relacions amb la Unió Europea GESTIÓ DELS FONS EUROPEUS FEDER I FSE+ A LA COMUNITAT VALENCIANA 30 A1 i A2 Mixta presencial / telepresencial
2656 Valencià LLENGUATGE PLANER EN L'ADMINISTRACIÓ 20 A1, A2, B, C1, C2 i APF Presencial
2657 Valencià CORRECCIÓ DE TEXTOS EN L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 20 A1, A2, B, C1, C2 i APF Telepresencial
2658 Valencià TECNOLOGIES DEL LLENGUATGE APLICADES A LA TRADUCCIÓ 20 A1, A2, B, C1, C2 i APF Presencial
2659 Valencià LA TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS I LA SEUA REVISIÓ 20 A1, A2, B, C1, C2 i APF Presencial
2660 Valencià ELABORACIÓ DE TEXTOS ORALS I ESCRITS EN VALENCIÀ 25 B, C1, C2 i APF Telepresencial
2661 Valencià LA NORMATIVA GRAMATICAL I LÈXICA DE L'AVL 15 A1, A2, B, C1, C2 i APF Presencial
2662 Valencià MILLOREM LA PRONUNCIACIÓ DEL VALENCIÀ 16 A1, A2, B, C1, C2 i APF Presencial
2718 Contractació DOCTRINA CONSOLIDADA DELS TRIBUNALS ADMINISTRATIUS DE RECURSOS CONTRACTUALS. PRINCIPALS NOVETATS 2024 20 A1 i A2 Telepresencial
2719 Contractació III CONGRÉS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 15 A1 i A2 Híbrida
2720 Integritat institucional, Transparència i Bon Govern NORMATIVA I CRITERIS INTERPRETATIUS EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DE DADES NOVETATS 2024 15 A1, A2, B i C1 Presencial
2730 Financiació i relacions amb la Unió Europea ACTUALITAT DELS FONS NEXT GENERATION EU 15 A1 i A2 Híbrida
2731 Transformació digital i cultural INTRODUCCIÓ A LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA 25 A1, A2 i B En línia
2732 Transformació digital i cultural GENERACIÓ DE TEXT I AUTOMATITZACIÓ DE TASQUES AMB IA 25 A1, A2 i B En línia
2733 Transformació digital i cultural GENERACIÓ D'IMATGES-VÍDEO-3D I MÉS AMB IA 25 A1, A2 i B En línia
2739 Contractació L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA EN L'ÀMBIT DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT. ACTUALITZACIÓ 2024 25 A1 i A2 Presencial
2740 Transformació digital i cultural PRESERVACIÓ DEL CONEIXEMENT 30 A1, A2, B, C1, C2 i APF Mixta telepresencial / en línia
2745 Financiació i relacions amb la Unió Europea AJUDES ESTATALS, I VERIFICACIÓ I CONTROL DELS FONS EUROPEUS FEDER I FSE+ EN LA GENERALITAT VALENCIANA 25 A1 i A2 Mixta presencial / telepresencial
2749 Juridicoprocedimental MART-E: GESTOR D'EXPEDIENTS ELECTRÒNICS 25 A1, A2, B i C1 Híbrida
2750 Integritat institucional, Transparència i Bon Govern INTEGRITAT I ÈTICA PÚBLICA 20 A1, A2, B, C1, C2 i APF Mixta presencial / telepresencial
2757 Juridicoprocedimental ELS SISTEMES INTERNS I EXTERNS D'INFORMACIÓ. PROCEDIMENT, GARANTIES I CAUTELES 15 A1 i A2 Híbrida